CIM-types

Corporate Identity Models

Corporate Identity Model

Persoonlijkheid (the Big Five of OCEAN) is een complexe combinatie van vijf persoonlijkheidstrekken die gedrag voorspellen. Persoonlijkheid is redelijk stabiel gedurende je leven. De vijf persoonlijkheidstrekken zijn: Openness (inventief/nieuwsgierig/open minded/ vs pragmatisch/voorzichtig/conservatief), Conscientiousness (efficiënt/georganiseerd/methodisch/ vs reactief/flexibel/improviserend), Extraversion (assertief/energiek/neemt de leiding vs gereserveerd, op zichzelf, refelcterend), Agreeableness (vriendelijk/zorgzaam/groepsnormen vs uitdagen/skeptisch/persoonlijke normen), en Neuroticism (gevoelig/zorgelijk vs kalm/zeker).

Alle CIM-types

Socializer

De Socializer is gefocussed op samenwerking en het betrekken van anderen. Socializers werken actief aan een goede sfeer. Zij stimuleren en ondersteunen hun teamleden.

Innovator

De Innovator is nieuwsgierig en op toekomstige ontwikkelingen gefocussed. Innovators willen de wereld veranderen en genereren daarvoor baanbrekende ideeén, diensten en producten. Het zijn trendsettende visionairs.

Regulator

De Regulator brengt structuur, controle en efficiency. Regulators houden van gestandaardiseerde en betrouwbare (organisatie) methoden. Ze brengen toewijding, betrouwbaarheid en verbeteringen tot stand.

Go-Getter

De Go-Getter focussed op het maximaliseren van resultaat en output en houdt van uitdagingen en competitie. Go-Getters willen scoren en genieten van onderhandelen met externe partijen. Ze zijn actie gericht, geen woorden maar daden.

Sentitive

De Sentitive zijn gevoelig van aard, zorgelijk en minder stressbestendig. Ze voelen zich snel overmand door negatieve gevoelens en gedachten en persoonlijk aangesproken in stressvolle situaties.

Skeptic

De Skeptic heeft een sterke eigen wil, is taak georiënteerd en meer op zichzelf gericht. Skeptics wantrouwen de motieven van anderen, dagen hen uit en nemen makkelijk moeilijke besluiten over mensen.

Pragmatist

De Pragmatist gaat het liefst direct aan de slag en zal niet snel zaken ter discussie stellen. Pragmatists houden daarom van routine en duidelijke verwachtingen, zijn loyaal naar autoriteiten en behoudend in hun denken.

Improvisor

De Improvisor reageert impulsief op situaties en is minder georganiseerd. Improvisors gaan verplichtingen liever niet te veel aan, zijn snel afgeleid en daarom flexibel.

Observer

De Observer is gericht op rust en de mogelijkheid te reflecteren en werkt daarom het liefst alleen. Obervers spreken zich in groepen niet snel ongevraagd uit en blijven het liefste wat meer op de achtergrond.

Calm

De Calm zijn kalm van aard, zelfverzekerd en stressbestendig. Ze zijn niet snel uit het veld te slaan, kunnen veel werkdruk aan en reageren rationeel in stress situaties.

Combinaties

Inspirator

De Inspirator is de sterke combinatie van Innovator en Socializer. Inspirators dragen nieuwe ideeën aan en delen deze graag met anderen. Ze inspireren door hun verhelderende visie op de wereld te delen met anderen.

Manager

De Manager is een sterke combinatie van Regulator en Go-Getters talent. Managers managen situaties. Ze besturen door feiten te analyseren en verantwoording te combineren met snelle en besluitvaardige actie.

Entrepreneur

De Entrepreneur is een sterke combinatie van Innovator en Go-Getter. Entrepreneurs zetten uitdagingen en nieuwe markten om in actie en resultaat. De focus ligt op kansen buiten het bedrijf waarbij een futuristische visie met korte termijn succes wordt gecombineerd.

Facilitator

De Facilitator is een sterke combinatie van Regulator en Socializer. Facilitators analyseren de situatie en overleggen met de groep over benodigde ondersteuning. Ze vermijden risico’s en focussen op lange termijn relaties en continuïteit

Zeldzame combinaties

Strategist

De Strategist is een zeldzame combinatie van de Innovator en Regulator. Strategists kijken naar toekomstige ontwikkelingen en trends en vertalen dat tegelijkertijd naar de huidige feiten, cijfers en haalbare plannen. Strategists nemen gecalculeerde risico’s en streven gecontroleerde innovatie na.

Multitalent

Het Multitalent is een zeldzame combinatie van Go-Getter, Socializer, Regulator en Innovator. Het zijn situationele leiders en hebben stijlflexibiliteit. Multitalents halen het beste uit anderen en houden met hun (re)actie rekening met de verschillende belangen en resultaten.

Leader

De Leader is een zeldzame combinatie van de Go-getter en de Socializer. Leaders inspireren mensen, zijn ondersteunend en sociaal. Tegelijkertijd sturen ze op het behalen van resultaat. Leaders begrijpen de balans tussen teamspirit en resultaat.

Bedrijfsresultaten

Engagement & Wellbeing

Optimaliseren van individuele en groeps condities.

Innovatie & Verandering

Aantrekken van nieuwe producten, markten en toekomstige ontwikkelingen.

Operational Excellence

Continu verbeteren en kosten reductie.

Autonome groei

Maximaliseren van resultaten en output.