Over jouw persoonlijke diertje

Heb je in de app geswipet, of ben je benieuwd naar de mogelijke uitkomsten? In dit handige overzicht vind je jouw kleine dier en de bijbehorende dominante eigenschappen!

Antilope T-rex Beer Adelaar
Kolibrie Giraf Panda Uil
Aap Buffel Orka Neushoorn
Leeuw Koala Wasbeer Olifant
taemio masterclass

Wasbeer

Een Wasbeer is een persoon die zich goed op zijn of haar gemak voelt met mensen om zich heen en die energie krijgt van interacties met anderen. Wasberen zijn inspirerend, motiverend en zorgzaam en vinden het leuk om de leiding te nemen. Wasberen zijn goed in het bereiken van consensus. Ze kunnen het beste uit een team halen, door hun nauwkeurig samenwerken en het nemen van beslissingen. Ze respecteren andermans waarden en betrekken anderen in het proces.

Sterktes: charismatisch, altruïstisch, leidinggevende kwaliteiten, creatief en betrouwbaar.
Valkuilen: (te) idealistisch, kwetsbaar voor kritiek, perfectionistisch.

In de communicatie houden Wasberen van weinig details en zijn ze enthousiast, warm en creatief. Ze zijn charmant met een rijk inzicht in wat mensen enthousiasmeert. Wasberen zien potentieel in een ander en hebben een oprecht verlangen om mensen te helpen. Hun vrijgevigheid en zorgzaamheid zorgt ervoor dat zichzelf wel eens vergeten als het gaat om behoeften. Wasberen zijn empathisch en op zoek naar harmonie, waarbij ze conflicten het liefst vermijden. Kritiek wordt vaak persoonlijk opgevat.

Employee Engagement

Olifant

De Olifant is een charismatische leider, vaak extravert. Olifanten voelen zich goed op hun gemak met mensen om zich heen, ze krijgen energie van interacties met anderen. Olifanten zijn goed in strategisch nadenken over de toekomst, ze zien het grote geheel. Ze zijn creatief met het efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen om zo hun doelen voor de lange termijn te bereiken. Ze hebben er geen probleem mee om een sterke leiderschapsrol op zich te nemen.

Sterktes: energiek, inspirerend, eerlijk en direct, efficiënt.
Valkuilen: koppig, dominant en ongeduldig.

In de communicatie houden Olifanten van het grote plaatje. Hoewel ze nauwkeurig en feitelijk zijn, hebben ze baat bij het zien van het geheel. Een Olifant vertrouwt op experts, mengt zich graag als het gaat over interessante onderwerpen en zijn oprecht geïnteresseerd in ideeën van een ander. Ze zijn over het algemeen rechtdoorzee, houden er hoge standaarden op na en hebben hoge verwachtingen. Olifanten zijn assertief, innovatief en denken op lange termijn. In relaties zijn ze controlerend, afstandelijk en op zoek naar variatie. Conflicten horen er voor een Olifant bij; hij houdt er zelfs van. Ze kunnen dan ook goed tegen kritiek.

Employee Engagement

Orka

Orka’s hebben goede sociale vaardigheden en krijgen energie van het gezelschap van anderen. Ze houden ervan om hun energie te delen met anderen. Ook brengen ze hun ideeën over, zelfs als deze nog in ontwikkeling zijn. Ze connecten instinctief met anderen en zijn erg geliefd.

Sterktes: populair, vriendelijk, energiek, creatief en flexibel.
Valkuilen: emotioneel, te altruïstisch, moeite om te focussen.

In de communicatie houden Orka’s van weinig details, zijn ze gericht op mensen, warm en enthousiast. In relaties zijn ze dan ook empathisch, kunnen ze goed aanvoelen en zijn ze op zoek naar harmonie. Conflicten zullen door Orka’s worden gemeden en kritiek zullen ze persoonlijk opvatten. Wanneer ze geconcentreerd blijven, dingen afmaken en in hun relaties autoriteit leren accepteren, hebben Orka’s zeer veel te geven en hebben zij veel capaciteiten. In een leerproces zal een Orka eerst intuïtief iets willen begrijpen, om dan aan te voelen en direct te gaan handelen. Hierbij horen directe doelen, met de nadruk op controleerbaarheid. Hun tijdsbeleving is voornamelijk in de toekomst.

Neushoorn

Neushoorns zijn extravert en kunnen erg genieten van het gezelschap van anderen. Ze zijn enthousiast, wat zich uit in het delen van nog in ontwikkeling zijnde ideeën. Ze houden ervan om de leiding te nemen en staan graag vooraan. Ondanks dat ze graag in gezelschap verkeren, moet dit wel met een doel zijn. Ze hoeven de laatste roddels niet te horen en zijn niet geïnteresseerd in praten over koetjes en kalfjes.

Sterktes: origineel, charismatisch, kunnen goed brainstormen, energiek en eerlijk.
Valkuilen: ongevoelig, raken snel verveeld, houden niet van praktische zaken.

In de communicatie houden Neushoorns van het grote plaatje. Ze zijn geïnteresseerd allerlei interessante onderwerpen en vertrouwens op experts. Neushoorns laten zich inspireren door ideeën en weten met hun enthousiasme en verbale vaardigheden anderen aan boord van hun ondernemingen te trekken. In relaties zijn ze afstandelijk en slordig in het onderhouden ervan. De behoefte aan variatie hierin voert de boventoon. Conflicten horen er wat Neushoorns betreft bij en ze vatten kritiek niet persoonlijk op.

Koala

Koala’s zijn energiek en bereid om de leiding op zich te nemen. Zeker wanneer het om een sociale situatie gaat. Ze houden ervan om zichzelf en anderen om zich heen te pushen. Ze kunnen zichzelf goed opladen door met anderen te communiceren en zich in het openbaar te begeven. Koala’s hebben er geen moeite mee om hun mening te geven. Ze laten weten wanneer ze vinden dat anderen onzin uitkramen.

Sterktes: loyaal, verantwoordelijk, zoeken naar win-winuitkomsten, enthousiast en betrouwbaar.
Valkuilen: te altruïstisch, houden niet van improviseren, kwetsbaar voor kritiek.

In de communicatie zijn Koala’s concreet en nauwkeurig. Ze houden ervan om hun ervaringen te delen met anderen, om ze op weg te helpen. Ze zijn warm, sympathiek en tactvol. Ze houden van tradities en zekerheid, waardoor zij stabiel leven met veel dezelfde contacten, vrienden en familie. Ze zullen dan ook gewaardeerd worden en worden gezien als trouwe vriend.

Buffel

De Buffel is een extravert persoon die zich goed op zijn/haar gemak voelt met mensen om zich heen. De Buffel krijgt energie van interacties met anderen. Ze zijn creatief met het efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen om zo hun doelen voor de lange termijn te bereiken. Ze hebben er geen problemen mee om een sterke leiderschapsrol op zich te nemen.

Sterktes: praktisch, improviserend, goed in de omgang met mensen.
Valkuilen: gevoelig, altijd op zoek naar opwinding, moeite met focussen.

In de communicatie houden Buffels van een persoonlijke en sociale benadering. Ze houden van concreet en hebben respect voor een persoon en zijn/haar waarden. In relaties willen Buffels graag iedereen erbij betrekken, zijn ze stimulerend en broederlijk. Een Buffel houdt dan ook niet van conflicten. Hun enorme levenslust en drang om met anderen te zijn zorgen ervoor dat ze plezierig zijn in de omgang. Hoewel ze flexibel zijn, geïnteresseerd in mensen en zachtaardig en vriendelijk, hebben ze moeite met innige contacten. Mensen moeten niet te dichtbij komen. Wanneer iemand zich tegen een Buffel keert is dat meestal kort, want wie kan lang kwaad blijven op zo’n charmante entertainer. Als zij de valkuilen van hun pluk-de-dag-mentaliteit niet te weten te vermijden en bijvoorbeeld hun afspraken niet nakomen of weinig commitment aan de dag leggen, bestaat de kans dat hun omgeving zich tegen ze keert.

Innovatieve medewerkers

Leeuw

De naam zegt het al: een Leeuw. Iemand met een duidelijke mening. Iemand die begrijpt wat acceptabel is en wat niet. Dit zorgt ervoor dat de Leeuw, vaak een extravert persoon, een uitstekende manager is. Leeuwen zijn meestal energiek en bereid het voortouw te nemen. Ze houden ervan om zichzelf uit te dagen en kunnen daar hun omgeving in meeslepen. Ze zijn proactief en ervaren en omarmen de wereld om hen heen.

Sterktes: toegewijd, eerlijk, direct, goed in organiseren, verantwoordelijk.
Valkuilen: koppig, snel een oordeel klaar en moeilijk om te ontspannen.

In de communicatie houden Leeuwen van serieus, doelgericht en kritisch. Als geboren leiders stralen ze zelfvertrouwen uit, zijn ze energiek en zien ze graag snel resultaten van hun inspanning. Een leeuw begrijpt zaken beter als deze geordend zijn, zodra hij er een volgorde of rangorde in kan ontdekken slaat de vonk over. Zo leert hij, zo organiseert hij zijn ideeën en zo wil hij ook met de wereld om hem heen omgaan. Ze vinden het lastig om om te gaan met mensen die een lossere houding aanhouden en daar vanuit opereren. In relaties is een Leeuw beschermend en zal hij steun bieden en voor conflicten is een Leeuw niet bang. De communicatie kan dan uitgesproken hard zijn.

taemio masterclass

Aap

Apen zien het grote geheel. Ze zijn creatief met het efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen om zo hun doelen te halen. Ze hebben er geen problemen mee om een sterke leiderschapsrol op zich te nemen en worden beschouwd als extraverte personen. Ze staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Apen houden van energieke conversaties met een dosis intelligentie.

Sterktes: eerlijk en direct, rationeel, sociaal, praktisch.
Valkuilen: nemen veel risico, ongevoelig en houden niet altijd rekening met regels.

In de communicatie zijn apen vrolijk en kunnen ze verhalen goed vertellen. Ze zullen meteen werk maken van kansen en willen graag gedetailleerde, meetbare informatie. Apen kunnen mensen erg goed inschatten en zullen deze gave gebruiken om mensen aan boord te krijgen bij de ondernemingen die een Aap bezighoudt. Ze zijn enthousiast, energiek, creatief en kunnen goed inspireren. In relaties is een Aap broederlijk, maar hij/zij kan bazig zijn door de behoefte aan invloed. Voor conflicten of kritiek deinst een Aap niet terug.

Beer

De Beer is meestal introvert. Ze hoeven niet dagelijks in een omgeving te zijn met veel mensen en kunnen zich prima concentreren in een rustige omgeving met weinig stimuli. Ze kunnen best genieten van conversaties en groepen mensen, alleen een beetje rust op zijn tijd is fijn. Beren zijn idealistisch en moralistisch.

Sterktes: creatief, inspirerend, vastberaden, gepassioneerd en altruïstisch.
Valkuilen: gevoelig, perfectionistisch, risico om te veel hooi op hun vork te nemen.

In de communicatie houden Beren van weinig details. Het zijn warme individuen, gericht op mensen. Ze zijn enthousiast en creatief. Verder zijn beren empathisch en aanvoelend. Ze zoeken harmonie, en houden niet van conflict. Kritiek vatten ze snel persoonlijk op. Beren zijn vriendelijke, zorgzame, complexe en intuïtieve individuen met een direct en groot inzicht in anderen. Grote delen van hun persoonlijkheid houden zij verborgen, ook omdat zij niet zouden weten hoe dat allemaal uit te leggen. Zij zijn de steun en toeverlaat van hun vrienden en vinden het heerlijk als zij de gids mogen zijn bij hun persoonlijkheidsontwikkeling.

Panda

De Panda is introvert en kan overkomen als gereserveerd, rustig of soms zelf verlegen. De Panda is echter zeer gepassioneerd, al komt dit niet altijd tot uiting. Panda’s staan liever niet in het middelpunt van de belangstelling, maar kunnen zich prima in hun eentje redden. Ze hebben een goed luisterend oor, maar zijn selectief in het geven van hun energie. Ze hebben minder stimulans nodig dan anderen en hebben de optie om zich af te sluiten van wat om hen heen gebeurt.

Sterktes: toegewijd, creatief, idealistisch, open-minded en altruïstisch.
Valkuilen: dingen te persoonlijk opvatten, zichzelf wegcijferen en te gereserveerd zijn.

In de communicatie houden Panda’s van weinig details. Het zijn warme individuen, gericht op mensen. Ze zijn enthousiast en creatief. Verder zijn Panda’s empathisch en aanvoelend. Ze zoeken harmonie, en houden niet van conflict. Kritiek vatten ze snel persoonlijk op. Panda’s zijn vriendelijke, zorgzame, complexe en intuïtieve individuen met een direct en groot inzicht in anderen. Het zijn zelfmotivators die een gebrek aan structuur in hun leven kunnen hebben. Ze hebben diepe intuïties ten aanzien van andere mensen en weten in een oogwenk wat hen drijft en welke richting zij uit zullen gaan. Ze zijn zeer sensitief en meten alles af met hun waarden.

teamio masterclass

Adelaar

De Adelaar staat bekend om de briljante ideeën. De Adelaar heeft geen behoefte aan veel losse contacten: met een paar mensen een goede connectie hebben is genoeg. Dit type wordt niet vrolijk van small talk, houdt niet van oppervlakkigheden, maar praat liever op een dieper level. De Adelaar kan ook solo excelleren en voelt zich comfortabel buiten de spotlight. Adelaars kunnen uitstekend observeren en zijn zeer sterk in het detecteren van tegenstrijdigheden. Dit doen ze liever niet in het gezelschap van veel mensen, omdat hen dat soms teveel energie kost.

Sterktes: eerlijk en direct, hardwerkend en vastberaden, onafhankelijk, snelle en veelzijdige geest.
Zwaktes: komen arrogant over, perfectionistisch, en kunnen snel hun oordeel klaar hebben.

In de communicatie zien Adelaars graag het grote plaatje. Ze houden van feiten en nauwkeurigheid en vertrouwen op experts. Het zijn uitstekende gesprekspartners als het om een interessant onderwerp gaat. Ze kunnen wel afstandelijk overkomen, door hun gereserveerde houding. Ze worden veelal gezien als inspirerend. Ze gaan conflict niet uit de weg en nemen kritiek niet persoonlijk.

Uil

De Uil staat ook wel bekend als de uitvinder of filosoof, hebben vaak innovatieve ideeën, die al ze al uiten terwijl ze nog in ontwikkeling zijn. Dit maakt het voor anderen soms lastig om ze te begrijpen, terwijl Uilen andere mensen proberen mee te nemen in hun enthousiasme. De Uil ontwikkelt de slimme oplossingen en ideeën het best in stilte, zonder al te veel mensen om zich heen. De Uil werkt het liefst in een rustige omgeving en kan zich zo nodig goed afsluiten van de omgeving.

Sterktes: analyserend vermogen, eerlijk, objectief, origineel.
Valkuilen: zichzelf in twijfel trekken, teruggetrokken zijn, houden niet van regels.

Uilen zijn analytisch, snel van begrip, origineel, vernieuwend, accuraat, enthousiast, goedgeluimd, dwars, onconventioneel en logische denkers. Ze zijn de pioniers van een nieuw gedachtegoed in de samenleving. Focussen en in de zone komen, gaat bij hen vanzelf.

T-Rex

Een T-Rex is een echte altruïst die het belangrijk vindt de zaken goed op orde te hebben en zich fijn te voelen. Ze staan liever niet in de spotlights, strijken niet graag met de eer, maar houden wel van erkenning van hun prestaties. Ze hebben niet veel mensen om zich heen nodig, of veel externe stimulaties nodig.

Sterktes: betrouwbaar, verantwoordelijk, geduldig, praktisch ingesteld.
Valkuilen: dingen persoonlijk opvatten, te altruïstisch, houden niet van verandering.

In de communicatie zijn T-rexen schuchter, maar vriendelijk. De T-rex wil graag zijn/haar ervaringen delen, om zo anderen te kunnen helpen. Ze kunnen zichzelf wegcijferen. Verder zijn ze zachtmoedig, warm en behulpzaam. T-rexen zijn vrijgevig, betrouwbaar, verantwoordelijk, gevoelig en goed in staat om dingen volgens een plan te laten verlopen. Maar, de T-rex is ook kritisch op zichzelf. Eigenlijk zouden zij zichzelf de warmte en liefde moeten geven die zij ook zo aan anderen schenken. Ze hebben een intense afkeer tegen conflicten, en kunnen alleen iets met positieve feedback.

Giraf

De Giraf leeft in een kleurrijke, sensuele wereld en haalt inspiratie uit de connecties met mensen. De Giraf is een exploratief type, houdt van experimenteren en ontdekken en ziet graag nieuwe perspectieven. Hierdoor is er altijd een bepaalde mate van spontaniteit, die Giraffes onvoorspelbaar maakt. Ze kunnen onverwachts uit de hoek komen. Desondanks zijn ze introverte individuen, die zich op zoek naar nieuwe energie goed kunnen terugtrekken. Ze hebben soms tijd nodig voor zelfreflectie, waar ze weer nieuwe inzichten uit halen.

Sterktes: gepassioneerd, nieuwsgierig, charmant, goed aanpassingsvermogen.
Valkuilen: moeite met het volgen van regels en emotioneel makkelijk uit balans te brengen.

In de communicatie zijn Giraffes persoonlijk en sociaal. De Giraf wat graag concrete uitleg over impact op anderen. De Giraf heeft altijd respect voor een persoon en zijn/haar waarden. Verder is hij/zij warm en dienstbaar, op zoek naar harmonie en affecties. Ze zijn gevoelig en zorgzaam. De Giraf ziet iets positiefs in iedereen, maar neemt kritiek zeer persoonlijk en duldt feitelijk geen tegenspraak. Ze stellen zich niet makkelijk open voor anderen.

Antilope

De Antilope houdt van orde, is gereserveerd en is een harde werker. De Antilope houdt ervan om alleen te zijn, of in een kleine groep en kan gereserveerd zijn in grote groepen. Antilopen verwerken hun wereld in zichzelf en moeten zichzelf na sociale gelegenheden soms in stilte opladen.

Sterktes: veelzijdig, verantwoordelijk, trouw, direct en praktisch.
Valkuilen: koppig, gebonden aan regels, moeite om met een ongestructureerde situatie om te gaan.

Antilopen geven de voorkeur aan bewezen communicatiemethoden. In de communicatie zijn ze serieus, doelgericht en kritisch. Verder kunnen ze afwachtend en soms zelfs kil overkomen. Het zijn betrouwbare individuen, gericht op autoriteit. Ze willen graag gelijk krijgen in een gesprek en schuwen conflicten niet. Zij voelen zich niet op hun gemak bij het uiten van emoties. Ze respecteren regels en orde, waarderen eerlijkheid en integriteit en leven zelf aan de hand van die waarden.

Onboarding

Kolibrie

De Kolibrie is onvoorspelbaar en spontaan. De Kolibrie verwerkt informatie het liefst in zijn/haar eentje, zodat er voldoende rust is om goed over dingen na te denken. De Kolibrie wil graag weten hoe iets werkt en is niet te beroerd om vuile handen te maken en zelf te ontdekken hoe iets in elkaar steekt. De Kolibrie kan genieten van een zelf bedachte unieke oplossing voor een complex probleem.

Sterktes: praktisch, spontaan, relaxed tijdens een crisis.
Valkuilen: koppig, gereserveerd, snel verveeld.

In de communicatie zijn Kolibries nuchter en direct: ‘doe maar gewoon’. Hysterie hoeven ze niet. Ze vertrouwen op hun zintuigen en hebben het liefst concrete informatie, die logisch, meetbaar en gedetailleerd is. Ze delen hun gevoelens niet makkelijk. Wel zullen ze altijd tot het gaatje gaan, Kolibries willen namelijk winnen. Een woede-uitbarsting is geen uitzondering.

Mobiele app

Download de TAEMio mobiele app voor iOS of Android en ga meteen aan de slag!