taemio masterclass

Hoe krijg ik innovatieve medewerkers in mijn organisatie?

Onderzoek wijst uit dat innovativiteit het best belegd kan worden binnen teams. De mate van innovativiteit wordt positief beïnvloed door de aanwezigheid van teams die gericht zijn op ontwikkeling. Inviduen zijn volgens het onderzoek minder innovatief ten opzichte van teams. Met name teams samengesteld met meerdere disciplines en vaardigheden zorgen tesamen voor meer creativiteit en innovativiteit. De combinatie van verschillende achtergronden zorgt voor een bredere en diepere kennis op het gebied van het te ontwikkelen product, de dienst, het proces, et cetera. Hierdoor wordt ten opzichte van een individu de snelheid, kwaliteit en creativiteit verhoogd. De volgende alinea bevat een overzicht van zogenaamde ‘enablers‘ van innovativiteit voor dergelijke teams, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Innovatieve medewerkers

Een handig overzicht

In de volgende tabel wordt de top 5 ‘enablers’ van innovatieve teams weergegeven, van meest genoemd tot minst genoemd. Met andere woorden: de factoren die bovenaan staan zijn meer relevant en leiden naar waarschijnlijkheid sneller tot innovativiteit dan de later genoemde factoren .

Factor Omschrijving
Samenwerken Interne en externe samenwerkingen bevorderen innovativiteit het meest. Innovatie als gevolg van openheid wordt mogelijk gemaakt.
Management Om competitief te zijn zal het management moeten blijven innoveren. Denk hierbij aan het belang van innovatie te blijven benadrukken doorheen de organisatie.
Kennismanagement Een bedrijf dat een kennismanagementsysteem heeft is in staat meer innovatief te zijn, zijn competitiever op de markt en verdienen meer geld.
Klimaat Een positieve manier waarop samengewerkt wordt als het gaat om innovatie (perceptie van beleid, praktijken en procedures), leidt tot meer productinnovatie.
Cultuur Gedeelde waarden, normen en kennis beïnvloedt het gedrag van medewerkers. Wanneer deze gericht zijn op innovatie, zal dit leiden tot meer innovativiteit.

TAEMio creërt jouw ideale team!

TAEMio heeft als streven een optimaal team samen te stellen aan de hand van gevalideerde tests. Medewerkers swipen eenvoudig en gebruiksvriendelijk een profiel bijelkaar, resulterend in een team- en organisatieanalyse. Dit inzicht wordt gecombineerd met een vaste set vragen per maand, zogenaamde Pulses®, die bijvoorbeeld veranderbereidheid, welzijn, of in dit geval innovativiteit bevragen. Op deze manier kun jij je optimale innovatieve team samenstellen! Benieuwd geworden?

Ontdek het nu!

TAEMio: data driven teamoptimalisatie

Gebruiksvriendelijk

Bouw spelenderwijs en snel een persoonlijk profiel op

Unieke team analyses

Krijg unieke inzichten in jouw team

Team pulses

Meet maandelijks de hartslag van jouw bedrijf

Gevalideerde testen

Op wetenschap gebaseerde persoonlijkheidstesten

Nieuwsgierig geworden?

Vraag direct, geheel vrijblijvend een demoaccount aan en ontdek TAEMio

Deze bedrijven gingen je voor!